Smlouva: Rámcová dohoda - Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15903
Datum uzavření smlouvy: 30.12.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 500 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 605 000,00
Zadávací řízení: Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023

Název (předmět)

Rámcová dohoda - Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provádění geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě podkladů činností Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytování geodetických služeb v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, popř. v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o vyhotovování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, včetně předání vytyčených hranic v terénu, vyhotovování dokumentace o vytyčení hranic pozemků, stabilizace lomových bodů, zaměření stávajících staveb, aj. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem na období 1/2022 - 12/2023 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy