Smlouva: SoD - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15874
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 986 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 403 786,00
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka

Název (předmět)

SoD - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Vlkov u Rakovníka. Cílem prací je právní zajištění vlastnického stavu, jak byl založen původním přídělovým řízením s ohledem na nynější skutečný stav terénu. Dokumentace JPÚ neřeší ekologické vazby v krajině. V tomto řízení se neslučují pozemky stejného vlastníka se stejným druhem pozemku, neboť je třeba respektovat původní grafický přídělový plán. U zemědělských pozemků budou doplněny kódy BPEJ. Všechny hranice pozemků budou geometricky a polohově určeny. V rámci JPÚ není zpracováván plán společných zařízení (PSZ). Výsledkem pozemkových úprav bude digitální mapa (DKM) a budou zakončeny rozhodnutím o určení hranic přídělových pozemků

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy