Smlouva: SoD na zhotovení stavby_Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15701
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 200 436,69
Cena v Kč vč. DPH: 17 182 528,39
Zadávací řízení: Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

Název (předmět)

SoD na zhotovení stavby_Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výstavba malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic jsou součástí plánů společných zařízení schválených v rámci pozemkových úprav v k.ú. Zderaz u Kolešovic. Jde o novostavbu průtočné malé vodní nádrže VN 1 o ploše vodní hladiny cca 2,3 ha, malé vodní nádrže VN 2 ve formě mokřadu o ploše cca 0,15 ha a lokálního biocentra LBC 106.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
SO-01 VN 1 (malá vodní nádrž 1)
SO-01.1 Úprava zátopy
SO-01.2 Hráz
SO-01.3 Výpustný objekt
SO-01.4 Bezpečnostní přeliv
SO-02 VN 2 (malá vodní nádrž 2)
SO-03 LBC 106 (lokální biocentrum 106)
SO-03.1 Výsadby
SO-03.2 Terénní úpravy

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy