Smlouva: Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15485
Evidenční číslo: 0080-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 269 131,03
Cena v Kč vč. DPH: 325 648,55
Zadávací řízení: Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení oprav na stavbě vodního díla v k.ú. Třebětice u Dačic, obec Třebětice, okres Jindřichův Hradec, ORP Dačice, povodí Moravy – odstranění nefunkčního betonového potrubí DN 500 v délce 53 m a jeho nahrazení položením nového potrubí DN 500 (korugované, PP, SN10), včetně výměny jedné stávající nefunkční revizní šachty DN 1000. Potrubí bude ukončeno napojením ke stávající vtokové šachtě s mřížovou vpustí u silničního propustku, odtok z nové revizní šachty bude napojen na stávající navazující potrubí. Současně bude provedeno napojení stávající levostranné přípojky odvádějící vodu ze silničního příkopu. Odstraněný materiál, tj. betonové konstrukce budou odvezeny a uloženy na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy