Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15315
Evidenční číslo: 1428-2021-514204
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 405 860,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 121 090,60
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skuhrov nad Bělou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná výměra řešeného území je 747 ha

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy