Smlouva: Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Frýdek-Místek 2021-2022

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15310
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 005 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 216 292,00
Zadávací řízení: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek 2021-2022

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Frýdek-Místek 2021-2022

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vytyčení a stabilizace lomových bodů hranic pozemků po provedených pozemkových úpravách v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek v předpokládaném rozsahu 1145 MJ (MJ=100 mb). Přehled požadovaných hranic k vytyčení je přiložený ve formátu dgn. (Příloha č. 6).
Konkrétně se jedná o geodetické vytyčení a stabilizaci lomových bodů v terénu hranic pozemků po zapsaných komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ).
Práce budou vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (dále jen „Katastrální zákon“), vyhláškou č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „Katastrální vyhláška“), dalšími právními předpisy z oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, zákonem č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „Zákon o pozemkových úpravách“) a dalšími právními předpisy České republiky a Platným a účinným Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav vydaným Státním pozemkovým úřadem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy