Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15307
Evidenční číslo: 1338-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 504 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 820 747,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hubíles, včetně ucelené části k.ú. Číbuz a Smiřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Hubíles (Obec Smržov) a ucelená část k.ú. Číbuz a Smiřice, mimo zastavěné území obcí. Předpokládaná výměra řešeného území je 258 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy