Smlouva: SoD_Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15303
Evidenční číslo: 1414-2021-523101
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 374 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 663 266,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic

Název (předmět)

SoD_Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Lysic

Schválil / podepsal

JMK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ") v katastrálním území Lhota u Lysic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území 169 ha. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb., a metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy