Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15298
Evidenční číslo: 1413-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 325 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 233 734,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sběř, k.ú. Hrobičany a k.ú. Velešice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláčkou č. 357/2013 Sb.
Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Sběř je 400 ha.
Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Hrobičany je 320ha.
Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Velešice je 140 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy