Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15288
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 998 043,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 627 632,03
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
V katastrálním území Nová Říše platí katastrální mapa digitalizovaná KMD. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je cca 722 ha, z toho výměra pozemků řešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. je cca 583 ha a výměra pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. je cca 138 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy