Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Čankovice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15283
Evidenční číslo: 0074-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 440 687,45
Cena v Kč vč. DPH: 533 231,81
Zadávací řízení: Údržba HOZ Čankovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Čankovice"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Čankovice, Hrochův Týnec, okres Chrudim, ORP Chrudim, povodí Labe. Udržovací práce se budou provádět v celkové délce 0,869 km. Pro lepší přehlednost jsou udržovací práce rozděleny na dva objekty.
U obou objektů bude provedeno sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočného profilu HOZ, dále odstranění křovin k zajištění přístupu mechanizace. Veškerá vzniklá biomasa bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno čištění HOZ od nánosu sedimentu. S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dle výsledků rozborů, lze sediment využít na ZPF i mimo ZPF. Zhotovitel doloží doklad o způsobu ekologické likvidace odstraněného sedimentu, prokazující celkové množství uloženého odpadu v tunách.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy