Smlouva: SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15193
Evidenční číslo: 1366-2021-523101
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 332 420,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 032 228,20
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

Název (předmět)

SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tasov nad Veličkou dle zák.č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná plocha řešeného území činí 597 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy