Smlouva: KoPÚ v k.ú. Hrušky u Brna - změna PSZ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15190
Evidenční číslo: SPU 370196/2021
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 85 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 102 850,00

Název (předmět)

KoPÚ v k.ú. Hrušky u Brna - změna PSZ

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

KoPÚ v k.ú. Hrušky u Brna - změna PSZ
vyhotovení dokumentace pro změnu PSZ podle ust. §12 odst. 7 zákona
č. 139/2002 Sb., v platném znění, včetně projednání a schválení s DOSS a
DTR včetně provedení IGP v lokalitě „Žleb nad studánkou“ k.ú. Hrušky u Brna

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy