Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úněšov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15185
Evidenční číslo: 1323-2021-504201 HUC
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 028 360,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 454 315,60
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úněšov

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úněšov

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, dále jako podklad pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN a také jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Obvod KoPÚ zasahuje do částí k.ú. Podmokly u Úněšova, k.ú. Hvožďany u Úněšova a k.ú. Popovice u Chrančovic. Výměra KoPÚ v k.ú. Úněšov je 435 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy