Smlouva: Smlouva o dílo č. 1327-2021-504201 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15178
Evidenční číslo: 1327-2021-504201 Šm
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 333 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 823 051,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 1327-2021-504201 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Starý Smolivec s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP,“) v katastrálních území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ-RP v k.ú. Starý Smolivec je 490 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy