Smlouva: Smlouva o dílo - Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15045
Evidenční číslo: 1169-2021-505101
Datum uzavření smlouvy: 23.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 593 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 187 530,00
Zadávací řízení: Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Jedná se o stavbu rybníků, mokřadů a dalších doplňujících objektů, včetně realizace výsadby dřevin. Stavba bude trvalou stavbou a je dělena na následující stavební objekty:
SO 01 – Zátopa rybníka Horní,
SO 02 – Hráz rybníka Horní,
SO 03 – Bezpečnostní přeliv rybníka Horní,
SO 04 – Vypouštěcí zařízení rybníka Horní,
SO 05 – Požární odběr,
SO 06 – Mokřad č. 1,
SO 07 – Mokřad č. 2,
SO 08 – Mokřad č. 3,
SO 09 – Zátopa rybníka Dolní,
SO 10 – Hráz rybníka Dolní,
SO 11 – Bezpečnostní přeliv rybníka Dolní,
SO 12 – Vypouštěcí zařízení rybníka Dolní,
SO 13 – Napouštěcí zařízení rybníka Dolní,
SO 14 – Doprovodná výsadba,
SO 15 – Dočasné provizorní komunikace.
Stavba je v souladu s plánem společných zařízení, který je nedílnou součástí komplexní pozemkové úpravy v obci i územním plánem obce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy