Smlouva: Smlouva o dílo: PD - Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15035
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 82 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 99 220,00
Zadávací řízení: Část 8: PD - Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota

Název (předmět)

Smlouva o dílo: PD - Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Navržení svodného příkopu a propustku přes silnice v souladu s platnými standardy, k ochraně silnice II/336 před povrchovým odtokem a splaveninami z přilehlého pole (parcely č. 1196, 1192, 1252, 1354 k.ú. Janovická Lhota). Celková délka úpravy činní cca 59 m, z toho propustek 10,25m a svodný příkop 25 m, opatření zahrnuje terénní úpravy pozemku nad příkopem o výměře cca 0,1495 ha s následným zatravněním.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy