Smlouva: Smlouva o dílo: PD - Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15034
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 211 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 255 310,00
Zadávací řízení: Část 3: PD - Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo: PD - Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Hlavní polní cesta (parcela č. 1258 k.ú. Močovice) P 4,5/30, délka 1,95 km, povrch asfaltobeton. Součástí stavby jsou výhybny, příkop, propustky.
Záchytný příkop navržený jako protierozní opatření na parcele č. 934 a 954 v k.ú. Močovice, délka 0,478 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy