Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky u Lipníka nad Bečvou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1503
Datum uzavření smlouvy: 23.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 958 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 159 301,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky u Lipníka nad Bečvou

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lýsky u Lipníka nad Bečvou

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lýsky u Lipníka nad Bečvou“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy