Smlouva: Smlouva o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Tábor, Soběslav"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15020
Evidenční číslo: 0058-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 267 908,40
Cena v Kč vč. DPH: 324 169,16
Zadávací řízení: Údržba HOZ Tábor, Soběslav

Název (předmět)

Smlouva o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Tábor, Soběslav"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Rybova Lhota, obec Skalice, ORP Soběslav, povodí Vltavy, okres Tábor – sečení, čištění a opravy na objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,437 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Vybouraná betonová suť bude odvezena na skládku společnosti Rumpold s.r.o., v k.ú. Želeč – vzdálenost 8 km. Pokud dodavatel nedodrží zadavatelem definovanou skládku, bude jeho nabídka z hodnocení vyřazena.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy