Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Novojičínsko, Ostravsko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15016
Evidenční číslo: 0065-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 80 281,00
Cena v Kč vč. DPH: 97 140,01
Zadávací řízení: Údržba HOZ Novojičínsko, Ostravsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Novojičínsko, Ostravsko

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích v k.ú. Loučka u Nového Jičína, obec Loučka, ORP Nový Jičín; k.ú. Nebory, obec Třinec-Nebory, ORP Třinec; k.ú. Antošovice, obec Ostrava-Antošovice, ORP Ostrava; k.ú. Brantice, obec Brantice, ORP Krnov; povodí Odry - vysečení divokého ruderálního porostu. Veškerý pokosený porost bude vyhrabán a uložen na břehové hrany. Práce budou provedeny na 5 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 2,446 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy