Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí u Bítova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1494
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 173 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 629 572,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí u Bítova

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zálesí u Bítova

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zálesí u Bítova, včetně nezbytných geodetických prací, v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - mapa DKM. Návrh pozemkových úprav bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do KN. Předpokládaná výměra pozemků v obvodu pozemkové úpravy je 228 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy