Smlouva: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 149
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 599 187,00
Cena v Kč vč. DPH: 725 016,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bohutín nad Moravou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, a zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy