Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14893
Evidenční číslo: 1241-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 192 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 653 227,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rudoltice u Sobotína, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy