Smlouva: SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14890
Evidenční číslo: 1234-2021-523101
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 945 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 563 934,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

Název (předmět)

SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hodějice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná plocha řešeného území je 780 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy