Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14867
Evidenční číslo: 1164-2021-541101
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 741 743,11
Cena v Kč vč. DPH: 2 107 509,16
Zadávací řízení: Stavba polní cesty HPC10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Výstavba polní cesty HPC10 na pozemcích p.p.č. 1138 a p.p.č. 1107 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Jednopruhová, obousměrná hlavní polní cesta o celkové délce 0,24900 km navržená v kategorii P4,0/30 (šířka vozovky 3,5 m + krajnice 2x 0,25 m) s povrchem z asfaltobetonu, krajnice zpevněná drtí. V celé trase proběhne úprava podloží vápenným hydrátem (v množství cca 2 - 5 % v mocnosti cca 0,3 - 0,4 m). V trase bude vybudováno celkem 6 sjezdů. Odvodnění bude zajištěno příčným sklonem vozovky (3 %) do přilehlého terénu, pláň bude odvodněna trativodem (drenážní potrubí DN 100 s obsypem fr. 32 - 63 mm. Výkop podél cesty bude zasypán zeminou, ohumusován v tloušťce 0,3 m a oset travním semenem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy