Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Valašsko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14850
Evidenční číslo: 0051-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 80 691,60
Cena v Kč vč. DPH: 97 636,84
Zadávací řízení: Údržba HOZ Valašsko

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Valašsko

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Poličná, obec Poličná; k.ú. Pržno u Vsetína, obec Pržno; k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín, ORP Valašské Meziříčí a Vsetín, povodí Moravy - vysečení středně hustého a hustého porostu, vodního rostlinstva, divokého porostu a travin. Veškerý pokosený porost bude vyhrabán, naložen, odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 3 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 1,388 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy