Smlouva: smlouva o dílo na VZ na výsadbu "LBK 8 a LBK 9 v k.ú. Velké Bílovice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14848
Evidenční číslo: 1230-2021-523101
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 746 152,50
Cena v Kč vč. DPH: 5 742 844,53
Zadávací řízení: LBK 8 a LBK 9 v k.ú. Velké Bílovice

Název (předmět)

smlouva o dílo na VZ na výsadbu "LBK 8 a LBK 9 v k.ú. Velké Bílovice"

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je realizace protierozních a ekologických opatření spočívajících ve výsadbě biokoridorů LBK 8 a LBK 9 na parcelách KN 1241/681,KN 6371/41 a KN 6373/47 v k.ú. Velké Bílovice v celkové délce cca 2491 m, na ploše cca 4 1333 m2.
Plochy určené pro výsadbu jsou v současné době intenzivně zemědělsky využívány jako orná půda. Z důvodu ochrany výsadeb proti okusu bude celá plocha výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením vždy s bránou pro vstup.
Součástí plnění bude zajištění tříleté následné péče o porost.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy