Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Třebechovice III."

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14814
Evidenční číslo: 0052-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 89 002,00
Cena v Kč vč. DPH: 107 692,42
Zadávací řízení: Údržba HOZ Třebechovice III.

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Třebechovice III."

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Třebechovice pod Orebem, obec Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové, ORP Hradec Králové, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočného profilu HOZ. Posečená a vyhrabaná hmota bude zlikvidována vhodným ekologickým způsobem dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno čištění profilu od nánosu splavené ornice. Vytěžený sediment bude rozprostřen v tenké vrstvě do 10 cm podél HOZ na půdním bloku č. 0301. Z rozprostřeného sedimentu budou vysbírány a ekologicky zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., zbytky kořenů, větví, většího kameniva a jiného biologického materiálu. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,639 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy