Smlouva: Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HC1a a IP4 v k. ú. Nedaříž - opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů - původní uveřejnění dne 31.08.2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14811
Evidenční číslo: 1197-2021-541101
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 822 266,50
Cena v Kč vč. DPH: 5 834 942,47
Zadávací řízení: Stavba polní cesty HC1a a IP4 v k. ú. Nedaříž

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HC1a a IP4 v k. ú. Nedaříž - opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů - původní uveřejnění dne 31.08.2021

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Stavba polní cesty HC1a v k. ú. Nedaříž:
Jednopruhová polní cesta HC1a o celkové délce 0,777 km navržená v kategorii P4,5/30 (šířka vozovky 3,5 m + krajnice 2x 0,5 m). Kryt vozovky z asfaltobetonu, krajnice z asfaltového recyklátu. Stabilizace podloží vápněním, odvodnění jednostranným příčným sklonem a podélnou drenáží o délce 0,777 km, tři zasakovacích jímky vyplněné kamenivem. 2 napojení na navazující cesty, 1 výhybna, 3 rozšíření krajnice, 5 sjezdů.
Realizace IP4 v k. ú. Nedaříž:
Jednostranná výsadba 57 ks stromů výšky 1,2 - 1,5m podél celé délky polní cesty.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy