Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14800
Evidenční číslo: 1034-2021-525203
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 531 650,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 273 296,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vyškovec s rozšířeným obvodem na katastrální území Starý Hrozenkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků a úpravu vodohospodářských poměrů v krajině.
Vzhledem k specifické roztroušené zástavbě bez souvislého zastavěného území bude do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuto celé katastrální území obce Vyškovec, mimo větší lesní celky, s rozšířeným obvodem do části navazujícího katastrálního území Starý Hrozenkov. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Vyškovec a části k. ú. Starý Hrozenkov 675 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy