Smlouva: SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14797
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 435 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 736 834,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice a Honice

Název (předmět)

SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čelechovice a v katastrálním území Honice s dotčenými částmi v katastrálním území Čelechovice, Stochov a Tuchlovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Předmětem zadávacího řízení je veřejná zakázka, jejímž výsledkem bude uzavření dvou smluv o dílo s jedním zhotovitelem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy