Smlouva: Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14796
Evidenční číslo: 1158-2021-505101
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 703 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 850 630,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky na služby je vyhotovení projektové dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí dle schváleného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Záblatí.

Základní parametry polních cest:
HPC - C1a (rekonstrukce, novostavba) - penetrační makadam - 1108m - 1 x 3,5m - 2 x 0,5m
VPC - C1b (novostavba) - penetrační makadam - 632m -1 x3m – 2 x 0,5m
HPC - C2 (rekonstrukce) - penetrační makadam - 816m -1 x 3,5m - 2 x 0,5m
HPC - Část C8 (rekonstrukce) - penetrační makadam - 730m - 1 x 3,5m - 2 x 0,5m
HPC - C17 (rekonstrukce) - penetrační makadam - 1440m -1 x 3,5m - 2 x 0,5m
VPC - C25 (novostavba) včetně VHO „Odvedení vod Strachovice“ - asfaltobeton - 614m -1 x 3m - 2 X 0,5m
Celkem délka cest je 5340 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy