Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14786
Evidenční číslo: 1205-2021-525202
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 718 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 079 929,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Těšánky, části k.ú. Divoky, části k.ú. Lebedov a části k.ú. Troubky v rozsahu 209 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy