Smlouva: Smlouva o dílo Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14783
Evidenční číslo: č. 1182-2021-520203
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 281 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 13 650 010,00
Zadávací řízení: Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

Název (předmět)

Smlouva o dílo Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem stavebních prací je stavba malé vodní nádrže (MVN) s názvem Dobroslava a stavba hlavní polní cesty HC08 s doprovodnými objekty. Pozemky určené ke stavbě jsou ve vlastnictví obce Těchobuz.
MVN Dobroslava je navržena na toku Barborka v místě, kde se historicky rybník nacházel. MVN je navržena jako průtočná a pro bezpečné převedení průtoku Q100 navržen čelní lichoběžníkový přeliv s odpadním korytem a nouzový přeliv. Součástí MVN je také zemní nevypustitelná tůň umístěná pod tělesem hráze.
Polní cesta HC08 je navržena v kategorii P 5,0/30 a má délku 1 143 m. Odvodnění cesty je řešeno podélným příkopem, který bude mimo jiné sloužit i k zachycení a bezeškodnému odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy