Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14779
Evidenční číslo: 1167-2021-525202
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 923 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 326 830,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále také „KoPÚ“) v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem v rozsahu 282 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy