Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14778
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 579 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 121 437,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ"), v k.ú. Luhov u Mimoně, ke kterému jsou připojeny části k.ú. Stráž od Ralskem, Hlemýždí a Velký Grunov, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen "dílo"). Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod v rozsahu 430 ha. Předmětem zakázky bude revize a doplnění polohového bodového pole, zjišťování hranic vnějšího obvodu a vnitřního obvodu, podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu včetně předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., rozbor současného stavu, vypracování soupisů nároků, vyhotovení podkladů pro změny katastrální hranice, vypracování plánu společných zařízení, vypracování návrhu nového uspořádání, předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a mapové dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy