Smlouva: Smlouva o dílo "PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14767
Evidenční číslo: 0041-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 420 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 508 200,00
Zadávací řízení: PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje

Název (předmět)

Smlouva o dílo "PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je vypracování pasportu a projektové dokumentace pro zrušení části nevyužívané a nefunkční závlahové soustavy: „Otevřené závlahové kanály“ v k.ú. Křčín, Černčice a Nahořany, obec Nové Město nad Metují, Černčice, Nahořany, ORP Nové Město nad Metují, povodí Labe, okres Náchod. Cílem je vyřešit špatný technický stav závlahového systému odstraněním objektu vodního díla HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Součástí plnění je výkon inženýrské činnosti spočívajících v provedení úkonů nutných k podání žádosti o povolení odstranění a zrušení stavby vodního díla a následného získání rozhodnutí o povolení odstranění a zrušení stavby. Dalším požadavkem je provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta. Jedná se o jeden objekt stavby vodního díla HZZ v celkové délce 7,583 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy