Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14760
Evidenční číslo: 1096-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 556 850,00
Cena v Kč vč. DPH: 673 788,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy, vč. ucelené části k.ú. Černožice n/L (B)

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Holohlavy, včetně ucelené části k.ú. Černožice n/L, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území je 80 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy