Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14757
Evidenční číslo: 1089-2021-514101
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 618 775,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 958 717,75
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hněvčeves, včetně ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území je 328 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy