Smlouva: Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14731
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 150 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 181 500,00
Zadávací řízení: Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý

Název (předmět)

Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je zpracování studie odtokových poměrů v katastrálních územích (dále jen „k. ú.“) Pozdeň, Hřešice (obě okres Kladno), Srbeč a Milý (obě okres Rakovník). Dílo bude sloužit jako podklad pro návrh plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hřešice a Pozdeň, popř. v k. ú. Milý a Srbeč. V té souvislosti studie zohlední erozní a odtokové poměry v území, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a následně vyhodnotí účinnost navržených opatření. Výměra dotčeného území byla stanovena na 563 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy