Smlouva: Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14725
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 981 520,90
Cena v Kč vč. DPH: 7 237 640,29
Zadávací řízení: Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice

Název (předmět)

Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Polní cesty HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku budou realizovány v nezastavěném území mezi hospodářskými pozemky a budou sloužit k jejich dopravní obsluze a zprůchodnění krajiny. V rámci ukončených pozemkových úprav v k. ú. Kobylníky a Čeradice u Pálečku byly tyto cesty určeny k realizaci dle plánu společných zařízení. Obě cesty byly navrženy v kategorii P4/30, vozovka 3,5m a 2x 0,25 krajnice z penetračního makadamu s nátěrem a z asfaltového betonu. Na polní cestě HC1 v k. ú. Kobylníky jsou navrženy 2 hospodářské sjezdy bez propustku a 1 výhybna. U cesty je dále navržen interakční prvek IP1 – doprovodná zeleň (třešeň ptačí – 5ks, délka výsadby 163 m). Připojení bude na silnici III/23728. Na polní cestě HC5 v k. ú. Čeradice u Pálečku jsou navrženy 4 hospodářské sjezdy (2 sjezdy bez propustku, 2 sjezdy s trubním propustkem) a 1 výhybna. U cesty je navržen interakční prvek IP1 – doprovodná zeleň (třešeň ptačí - 10ks, délka výsadby 328 m). Cesta se bude připojovat na silnici III/23729. U obou cest bude řešeno odvodnění zemní pláně a příčné i podélně odvodnění vozovky (dle projektu). Stavba bude v k. ú. Kobylníky realizována na pozemku p. č. 320 a délka cesty v tomto úseku bude 683 m. V k. ú. Čeradice u Pálečku se bude výstavba provádět na pozemku p. č. 409 a délka cesty v tomto úseku bude 329 m.

Realizace bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy