Smlouva: Smlouva o dílo "Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata", jde o opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.8.2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14724
Evidenční číslo: 0048-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 158 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 191 180,00
Zadávací řízení: Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata

Název (předmět)

Smlouva o dílo "Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata", jde o opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 23.8.2021

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je vypracování studie transformace meliorační soustavy, která bude obsahovat vypracování návrhů jednotlivých opatření zpracované samostatně pro zachování provozu nebo zrušení provozu čerpací odvodňovací stanice Borkovická blata v k.ú. Mažice, Zálší, obec Zálší, Mažice, ORP Soběslav, povodí Vltavy, okres Tábor. Jedná se o osm objektů staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 5,955 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy