Smlouva: Koordinátor BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14716
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 77 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 93 170,00

Název (předmět)

Koordinátor BOZP

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

zajištění bezpečnosti práce na staveništi z důvodu nutnosti koordinace technologicky složitější stavby polní cesty HCP6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II a zajištění provedení výsadeb LBK11 v k.ú. Břežany II. na pozemku stavby odvodňovacího příkopu PK11, při čemž stavbu příkopu bude provádět jiný stavebník, než je zhotovitel výsadby LBK11

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy