Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby_Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14693
Evidenční číslo: SPU 270398/2021
Datum uzavření smlouvy: 18.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 26 450 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 32 004 500,00
Zadávací řízení: Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby_Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je realizace polních cest: C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice a rekonstrukce Propustku P1 - Seletice. Polní cesta C11 - Seletice - Sovolusky o délce cca 886 m, se 2 výhybnami, C2 Doubravany o délce cca 546 m, s 1 výhybnou, C1998 - Doubravany o délce cca 167 m a C1 - Žitovlice o délce cca 1218 m, se 4 výhybnami. Všechny polní cesty jsou s krytem z asfaltových vrstev v šířce 3,0 m, s nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m z obou stran. Rekonstruovaný propustek P1 bude založen na železobetonové desce s podkladním betonem. Následně bude osazen železobetonový patkový propustek DN 800 v délce 8,9 m, bude mít šikmá prefabrikovaná čela, vtok a výtok bude odlážděn lomovým kamenem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy