Smlouva: Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hradec nad Svitavou - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů ze dne 24.11.2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14677
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 35 653 970,67
Cena v Kč vč. DPH: 43 141 304,51
Zadávací řízení: Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hradec nad Svitavou

Název (předmět)

Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hradec nad Svitavou - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů ze dne 24.11.2021

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Jedná se o rekonstrukci stávající, hlavní polní cesty s cílem odklonit zemědělskou dopravu ze silnice I/43. Trasa kopíruje zvlněný terén, začíná stávajícím hospodářským sjezdem ze silnice II/366, vede jižním směrem, v km 3,250 se stáčí západním směrem, kříží silnici I/43 (km 3,815) a končí napojením na stávající zpevněnou polní cestu v jižní části intravilánu obce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy