Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1466
Datum uzavření smlouvy: 29.05.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 779 490,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 153 183,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Odrovice včetně upřesnění přídělů podle zák.č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetických prací ve třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl.č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků do katastru nemovitostí, vytyčení vlastnických hranic pozemků. Součástí zakázky je i uplatnění opčního práva v celkové výši 200 tis. Kč.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy