Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14646
Evidenční číslo: 1051-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 12.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 204 070,10
Cena v Kč vč. DPH: 7 506 924,82
Zadávací řízení: Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je stavba polní cesty HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu. Cesta začíná novým sjezdem ze silnice III/00612, v počátečním úseku 200 m vede jako novostavba, ve zbylém úseku vede v trase stávající cesty, konec stavebních úprav je v km 0,867 na hranici ochranného pásma dráhy. Celková délka řešeného úseku je 867 m, návrhová kategorie P5,0/30, s šířkou jízdního pruhu 4,0 m, s povrchem z asfaltobetonu a krajnicemi 2 x 0,5 m ze zhutněné štěrkodrti.
Podél cesty bude v délce 300 m založeno nové stromořadí. Celkem bude vysazeno 24 kusů stromů, listnatých druhů domácího původu. Stromořadí bude jednostranné s rozestupy stromů po 12 m. Po provedení výsadeb bude prováděna následná tříletá údržba.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy