Smlouva: Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k.ú. Sobíšky – I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14642
Evidenční číslo: 1127-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 12.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 470 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 568 700,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k.ú. Sobíšky – I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k.ú. Sobíšky – I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „PD“), včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) a zajištění autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) při provádění stavby vybraných prvků plánů společných zařízení po ukončených jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Sobíšky – I. etapa.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy