Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14630
Evidenční číslo: 1049-2021-508100
Datum uzavření smlouvy: 11.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 310 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 795 342,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Provedení díla – vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrskmaň a v části k. ú. Kyjice (dále jen "KoPÚ"), včetně zpracování plánu společných zařízení a veškerých nezbytných geodetických činností, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí, včetně DKM.
Celková výměra dotčeného území je 467 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy